Algemene Verkoopvoorwaarden

Deze verkoopsvoorwaarden hebben uitsluitend betrekking op de verkoop van produkten die worden aangeboden door de website www.Seal-fire.com

Artikel A – Prijs

 1. De vermelde prijzen op deze website zijn in euro incusief BTW.

 2. Alle bestellingen moeten worden betaald in euro.

 3. De website www.Seal-fire.com behoudt zich het recht voor de prijzen te wijzigen op elk gewenst moment, de prijzen worden gefactureerd tegen het tarief dat geldig is op het moment van bevestiging van de bestelling.

 4. Eigendomsvoorbehoud : De produkten blijven eigendom van Seal-fire totdat volledige betaling heeft plaatsgevonden. de producten blijven eigendom van Seal-fire totdat de gehele betaling heeft plaatsgevonden

Artikel B – Bestellingen

Op de website www.Seal-fire.com en via het contactformulier

Artikel C – Bevestiging

Tijdens de bevestiging van uw bestelling, verklaart u het volgende te accepteren :

 • De bestelling, de volledige algemene verkoopsvoorwaarden zonder voorbehoud.

 • De door Seal-fire ™ opgeslagen gegevens vormen het bewijs van alle transacties tussen Seal-fire ™ en haar klanten.

 • Seal-fire ™ kan in geen enkel geval aansprakelijk woorden gesteld voor de gevolgen die daaruit kunnen voortvloeien wanneer er sprake is van een fout op de door klant verstrekte informatie met betrekking tot de adresgegevens en/of de afmetingen van het bestelde artikel.

Artikel D – Beschikbaarheid

Produkten en prijzen zijn geldig zolang ze zichtbaar zijn op de website onder voorwaarde dat er voorraad beschikbaar is.

In het geval dat een artikel dat niet op voorraad is na uw bestelling wordt u binnen 72 uur geïnformeerd per e-mail. In dit geval kunt U dan eventueel vragen om annulering van uw bestelling per e-mail.

Artikel E – Levering en Conformiteit van Produkten

Seal-fire ™ levert overal in Nederland, België en Frankrijk.

De algemene vervoersvoorwaarden zijn van onze partner Colipost ™ voor zendingen binnen 48 uur en van Chonopost ™ voor zendingen binnen 24 uur.

De levertijd moet worden opgevat in werkdagen, dat wil zeggen zaterdag, zondag en feestdagen niet meegerekend.

Artikel F – Betaling

Betaling dient worden gedaan per creditcard via Be2Bill

Artikel G – Beveiliging

De www.Seal-fire.com website is voorzien van een encryptie proces beveiligingssysteem.

Uw bankgegevens zijn niet bekend bij Seal-fire ™ alleen onze partner bank Be2Bill is bevoegd om deze gegevens te verwerken.

Artikel H – Terugtrekkingsrecht

Op grond van artikel L121 - 20 van de Franse consumentenwet beschikt de klant over een termijn van 7 dagen vanaf de levering van zijn bestelling om de produkten terug te sturen naar Seal-fire ™ om deze zonder boete te ruilen of om terugbetaling te vragen. De retour verzendkosten zijn ten laste van de koper.

De artikelen moeten in perfecte staat en originele verpakking zijn. Seal-fire ™ moet altijd geïnformeerd worden over deze procedure via e-mail op het adres contactsav@Seal-fire.com met vermelding van de reden van retour. Bij acceptatie ontvangt de klant een adres en een nummer dat op de verpakking vermeld moet worden.

Niettemin, op grond van artikel L121-20-2 van de Franse consumentenwet, kan dit terugtrekkingsrecht kan niet worden uitgeoefend in het geval van de levering van goederen die zijn vervaardigd volgens specificaties van de consument.

Dit ontbreken van een terugtrekkingssrecht geldt vooral voor glasramen op maat gesneden volgens specificaties van de klant.

Artikel I – Terugbetaling

De terugbetaling van produkten op grond van de artikelen E en H zal snel worden uitgevoerd en ten laatste 30 dagen na de datum waarop het recht werd uitgeoefend.

De terugbetaling geschiedt via een bankcheque op naam van de klant en op het factuuradres zoals vermeld op de originele faktuur.

Artikel J – Aansprakelijkheid

Seal-fire ™ is niet aansprakelijk worden gesteld voor de niet-uitvoering van de overeenkomst in geval van overmacht : tekort of niet-beschikbaarheid van het produkt, staking van met name postdiensten en transport en/of communicatie-middelen, overstroming, brand of andere ernstige risico.

Seal-fire ™ is niet aansprakelijk voor enige indirecte schade als gevolg van de hierboven vernoemde situatie zoals exploitatieverlies, winstderving, opportuniteitsverlies, schade of kosten die kunnen optreden als gevolg van de aankoop van produkten.

De foto's op de website zijn niet bindend.

Artikel K - Toepasselijk recht – geschillen

 • Dit contract is onderworpen aan het Franse recht.

 • De taal van dit contract is Nederlands.

 • De Rechtbank van Koophandel van Bordeaux (Frankrijk) is bij uitsluiting bevoegd om alle geschillen te beslechten.

 

 

Right of Withdrawal

If the customers considers that product does not correspond to the order (Article L.121-18 - french Consumer code). The customer can inform the company about his withdrawal, within 14 days upon receipt of the goods. Then, the customer must send the product back within 14 days. 

In this case the right of withdrawal only applies to “Brand Glass”, if it’s offered in your location*. 

Effect of the right of withdrawal:

 • Refund will be effective by the end of the month (after the reception of the returned goods).

 • Shipping costs and packing is the responsibility of the customer.

 • All cosse&co products are sendable by mail. We estimate that shipping cost should not exceed 20 euros. 

“You are responsible for any degradation of the product not resulting from proper handling and appropriate use of it "

*However, under the article L.221-28 of french Consumer code, right of withdrawal cannot be applied to products manufactured within the specifications provided by the customer (any products manufactured based on measurements provided by the customer, any glasses of any shape ordered by the calculator from the website. 

WITHDRAWAL RIGHT INFORMATIONS

You as the buyer have the right to withdraw without giving any reasons, within 14 days. The withdrawal period shall expire 14 days after the delivery date (delivered to the client or any other person (except the carrier) designated by you).

To exercise this right,the customer must inform us of his decision by an unambiguous request, by e-mail or in paper form ( Cosse & Co - 27, rue Gutenberg - Box n°2 - ZA La Rafette - 33 450 St-Loubès).

You can use the following model or use the standard withdrawal form on our  website. In the latter case, you will receive an acknowledgement by email that your request has been received. 

 

*Annex, Article R221-3

*Annex, Article R221-1

 

WITHDRAWAL MODEL 

(Please, complete and submit the contact form below only if you wish to withdraw)

 

To : SARL Cosse & Co - 27, rue Gutenberg - Box n°2 - ZA La Rafette - 33 450 St-Loubès

I hereby give notice that I withdraw from my contract of sale of the following goods : ………………………………………………………………

Date of order : .........................

Order number : …………..........

Customer Name : ........................

Postal address : .........................................................

Date : …………………. 

Signature :  Article L - Conformity warranty under the decree of december 18th 2014

Cosse & Co - 27, rue Gutenberg - Box n°2 - ZA La Rafette - 33 450 St-Loubès ensured conformity of all the products of the website.

The seller is responsible for lack of conformity of the goods or hidden defect, in accordance with French law : 

-In this context (conformity issues), The buyer has 2 years to act.

- The buyer can choose between replacement or repair, on the conditions provided by the article L.217-9 of french consumer code.  ( If no resolution is in sight within 1 month the buyer can ask for a refund).

-Since 2016, the buyer is exempted to prove the conformity default within 6 month. He now has 24 months to prove it (second hand goods are not concerned).

-Conformity warranties are independent of commercial warranties. 

- The Buyer can engage the warranty for hidden defect (Article 1641, french civil code). And if so, he can choose between cancellation of the sale or reduction of the selling price (Article 1641, french civil code). 

 

Article M - Professional mediator

www.vitreflam.com subscribe to mediation center : 

MEDICYS 73 Boulevard de Clichy 75009 Paris

tel: 01 49 70 15 93

Mail: contact@medicys.fr

 

Article N - Headquarters

SARL Cosse&Co

27 rue Gutenberg

Box n°2

ZA La Rafette

33450 Saint-Loubès